Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Convocatòries Pròpies del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica
Imatge decorativa del programa

 

El Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, en l'exercici de les funcions i competències que té atribuïdes i en compliment d'allò que marquen els Estatuts de la Universitat de València i dels acords de la Comissió d'Investigació, gestiona el Programa Propi d'ajudes a investigadors i grups d'investigació de la Universitat de València.

Notícies02/07/2013

Quarta resolució del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica amb la Relació prioritzada de sol·licitants admesos EN LLISTA D'ESPERA de le ajudes per a la formació de personal investigador, de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma "Atracció de Talent", de VLC-CAMPUS.

[Accedir]

28/03/2013

Resolució de 12 de Març de 2013 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen ajudes per a ACCIONS ESPECIALS D'INVESTIGACIÓ.

[Accedir]

28/03/2013

Tercera resolució del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica amb la Relació prioritzada de sol·licitants admesos EN LLISTA D'ESPERA de le ajudes per a la formació de personal investigador, de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma "Atracció de Talent", de VLC-CAMPUS.

[Accedir]

22/03/2013

Llistat definitiu de sol·licituds concedides i denegades de la Convocatòria d'estades temporals per a Investigadors Convidats, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS (2013)

[Accedir]

11/03/2013

Llistat definitiu de sol·licituds concedides i denegades de la Convocatòria d'Ajudes per a estades curtes a l'estranger de beneficiaris dels Programes de Formació de Personal Investigador del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 2013

[Accedir]

11/03/2013

Llistat definitu de sol·licituds concedides i denegades de la Convocatòria d'Estades PDI 2013

[Accedir]

19/02/2013

Llistat provisional de sol·licituds admeses i pendents de subsanament de la Convocatòria d'estades temporals per a Investigadors Convidats, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent"

[Accedir]

12/02/2013

Llistat provisional de sol·licituds admeses i pendents de subsanament de la Convocatòria d'Estades PDI 2013

[Accedir]

30/01/2013

Segona resolució del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica amb la Relació prioritzada de sol·licitants admesos EN LLISTA D'ESPERA de le ajudes per a la formació de personal investigador, de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma "Atracció de Talent", de VLC-CAMPUS.

[Accedir]

21/01/2013

Llistat amb les sol·licituds admeses i les sol·licituds pendents de subsanament de les Ajudes per a estades curtes a l'estranger de beneficiaris dels Programes de Formació de Personal Investigador del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 2013

[Accedir]

28/12/2012

Resolució de la Convocatòria 2013 d’'Ajudes per a la formació de personal investigador, dins del marc del “Subprograma Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS

[Accedir]

11/12/2012

RESOLUCIÓ DE 16 DE NOVEMBRE DE 2012 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D'AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S'APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ

Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València convoca el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació; així mateix, el Campus d'Excel·lència Internacional "VLC-CAMPUS", contempla, dins de les accions de millora científica, la incorporació d'investigadors a nivell pre i postdoctoral en el seu Subprograma "Atracció de Talent".

Amb la finalitat de desenvolupar les actuacions del Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i el Subprograma "Atracció de Talent", aquest Rectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, i a proposta de la Comissió d'Investigació de 23 de novembre de 2012, ha resolt convocar les ajudes que tot seguit es relacionen, i aprovar las bases que en regiran la concessió, així com les normes generals de procediment d'aplicació a totes elles:

 • Resolució [Accedir]
 • Normes generals de procediment (Annex 1) [Accedir]
 • Ajudes per a estades curtes a l'estranger de beneficiaris dels Programes de Formació de Personal Investigador del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica. [Accedir]
 • Convocatòria d'estades curtes en altres universitats i centres d'investigació. [Accedir]
 • Convocatòria d'estades temporals d'investigadors convidats. [Accedir]
 • Convocatòria d'ajudes per a l'organització de congressos de caràcter científic i tecnològic. [Accedir]
 • Convocatòria d'ajudes per a l'elaboració de projectes europeus. [Accedir]
 • Convocatòria d'ajudes per al manteniment d'instrumental científic. [Accedir]
 • Convocatòria d'ajudes per a projectes d'investigació precompetitius. [Accedir]

04/12/2012

Llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades a la Convocatòria 2013 d’'Ajudes per a la formació de personal investigador, dins del marc del “Subprograma Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS

[Accedir]

31/10/2012

RESOLUCIÓ DE 10 D'OCTUBRE DE 2012 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS

[Accedir]

13/07/2012

Llistat provisional de sol·licituds admeses i pendents de subsanament a la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'intsrumental científic.

[Accedir]

31/05/2012

Demà 1 de juny de 2012 s'obrirà un segon termini per a atendre a aquelles peticions d'organització de congressos a realitzar durant el segon semestre de 2012, i que no pogueren participar en el primer termini de la convocatòria

[Accedir]

23/05/2012

Llistat provisional de sol·licituds admeses i pendents de subsanament a la convocatòria de projectes precompetitius 2012

[Accedir]

26/03/2012

RESOLUCIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2012 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D'AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S'APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

 • Resolució [Accedir]
 • Normes generals de procediment (Annex 1) [Accedir]
 • Ajudes per a projectes d'investigació precompetitius. [Accedir]
 • Ajudes per a l'adquisició i manteniment d'instrumental científic. [Accedir]

05/03/2012

Llistat provisional de sol·licituds admeses i pendents de subsanament de la convocatòria d'Ajudes per a l'organització de congressos científics i tecnològics (2012)

[Accedir]

05/03/2012

Resolució de la Convocatòria d'Estades Convidats 2012, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS

[Accedir]

14/02/2012

Llistat provisional de sol·licituds admeses i pendents de subsanament de la Convocatòria d'Estades Convidats 2012, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS

[Accedir]

10/02/2012

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D'ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ 2012

[Accedir]

30/01/2012

Resolució de la convocatòria d'estades curtes a l'estranger de beneficiaris de programes predoctorals (2012)

[Accedir]

Més informació: epif@uv.es